Szilágyi N. Sándor

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés:


1. Személyi adatok:

Név: Szilágyi N. Sándor
Születési hely, idő: Újfegyvernek, Bihar m. (Románia), 1948. augusztus 15.
Email: szilagyi@lett.ubbcluj.ro
Diploma: magyar nyelv és irodalom, 1972, Kolozsvár
Tudományos fokozat: PhD - "Elmélet és módszer a fonológiában", 1999
Nyelvismeret: román, angol, francia felsőfok,finn középfok, német, orosz alapfok
Kutatási terület: elméleti és magyar fonológia, kognitív nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvi emberi jogok

2. Munkahelyek:

1972-90 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
1990-99 egyetemi adjunktus, Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék (mai nevén Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék)
1999- egyetemi docens ugyanott

3. Tudományos tevékenység

Tanulmányutak:
1973 Lappeenranta (Finnország), nyári egyetem
Oktatói tevékenység:
graduális képzés:
magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók oktatása: Bevezetés a nyelvtudományba, 1990-2002; Magyar fonetika és fonológia, 1990-; Kognitív nyelvészet (választható tantárgyként), 1990-
posztgraduális képzés:
magiszterképzős hallgatók oktatása: Kultúratipológia és a konfliktusok antropológiája:,1998-2000; Nyelvi emberi jogok, 2000-; Kognitív nyelvészet, 2002-
Tankönyvszerkesztés:
Magyar nyelvtan I. Editura Didactica si Pedagogica, Bukarest, 1980.
Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára, Erdélyi Tankönyvtanács, 1. kiadás: 1996, 2. kiadás: 1997 (segédkönyv a kognitív nyelvészeti tanulmányokhoz)
Tudományos társasági tagság:
Erdélyi Múzeum-Egyesület
MTA Köztestület
Egyetemi közéleti tevékenység
a Kari Tanács tagja, 1996-2004
kari tudományos titkár (romániai terminussal: kari kancellár, a dékánhelyettesi funkcióval egyenrangú), 2000-2002
Kitüntetések:
a Román Írószövetség elsőkönyves-díja az esszé kategóriában a Világunk, a nyelv c. könyvre, 1979