utolsó frissítés:

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Ne lógasd a nyelvedet hiába! Nyelvtani kiskalauz felvételizőknek, AESZ, Kolozsvár, 2000.
 • > Világunk, a nyelv, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. [Második kiadás: Osiris Kiadó, Budapest,2000.]

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Magyar nyelvtan. Első rész. Tankönyv a pedagógiai líceumok IX-X. osztálya és a filológia-történelem szakprofilú líceumok XI. osztálya számára, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980.

Tanulmány, szakcikk

 • > A magyar nyelv helyzete Erdélyben, In: A magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás helyzete Romániában, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2003: 14-22.
 • > Honnan ered a j a -ja, -je toldalékban?, In: Magyar Nyelvjárások XLI., 2003: 581-592.
 • > Karácsony Sándor nyelvszemlélete és az anyanyelvoktatás, In: Gyökerek és gyümölcsök. A Karácsony Sándor Tudományos Konferencia előadásai, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2002: 59-65.
 • > Kontra Miklóssal: A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs? In: Kontra M., Hattyár H., Magyarok és nyelvtörvények, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002: 3-10.
 • > A szent mókus, avagy a módszer buktatói, In: Pozsgai P. (szerk.): Tűzcsiholó, Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére, Táton, Budapest, 1999: 345-365.
 • > De ce nu-si pot insusi copiii maghiari limba romana in scoala? [Miért nem tudhatják megtanulni a magyar gyermekek a román nyelvet az iskolában?] Altera, 1998/7: 131-148
 • > Miért nem tudjuk, hogyan keletkezett a beszéd?, TETT, 1982/3: 2-8.
 • > Szóból ért az állat, TETT, 1979/3: 7-11.
 • > Módszertani észrevételek a kötőhangzó-vitához, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXI, 1977: 145-160.
 • > Az ómagyar kori pótlónyúlás és a tővégi rövid magánhangzók lekopásának néhány kérdése, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XX., 1976: 126-136.
 • > A fonológia módszere mint filozófiai kérdés, In: Ágoston V., Huszár V., Molnár G., Szilágyi N. S., Tamás G. M., Szövegek és körülmények, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974: 77-99.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

Előadás